تبلیغات
New Page 2

 

 

 

 

 

 

سید علی خامنه ای

تو که  خود  خال لبی  از چه   گرفتار  شدی ...

تو طبیب  همه  ای از  چه  تو  بیمار  شدی ...

تو که فارغ شده بودی ز همه کون و مکان...

دار   منصور  بریدی  همه  تن  دار   شدی...

عشق  معشوق و غم دوست بزد برتو شرر...

ای  که  در  قول و عمل  شهره  بازار  شدی...

مسجد  و مدرسه  را  روح و روان  بخشیدی...

وه  که  بر  مسجدیان  نقطه ی پرگـــار  شدی...

خرقه   ی  پیر   خراباتی    ما   سیره  توست...

امت   از  گفته ی  دُر بار تو   هشیار   شدی...

واعظ    شهر  همه  عمر   بزد  لاف    منی...

دم   عیسی    مسیح   از   تو  پدیدار   شدی...

یادی   از  ما  بنما  ای  شده  آسوده   ز  غم...

ببریدی   ز  همه  خلق  و  به  حق  یار  شدی...

 

...؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سید روح الله خمینی

 

        من  به  خال  لبت اى  دوست  گرفتار  شدم...

         چشم   بيمــــار  تــــو  را ديــدم و  بيمار شدم ...

             فارغ  از خود  شدم  و  كوس  اناالحق  بزدم ...    

            همچــــو  منصــور  خــــــريدار  سرِ دار  شدم...

            غم  دلدار  فكنده   است  به  جانم،    شررى...  

           كـــه  بـــه  جــــان  آمدم و شهره  بازار شدم ...

          در  ميخانه  گشاييد  به  رويم، شب  و   روز...

            كه  من از  مسجد و از  مدرسه،  بيزار شدم...

          جــــامــه  زهد  و ريا  كَندم  و بر  تن  كردم... 

          خــــرقــــه  پيــــر  خـــراباتى  و هشيار  شدم ...

       واعـــظ  شهــركــه  از پند  خو د آزارم  داد ...

          از دم رنــــد  مــــى ‏آلــــوده  مــــَددكار  شدم ...

       بگـــذاريــــد  كــــه   از بتكــده   يادى  بكنم ...

      مـــن  كـــه با دستِ بت  ميكده، بيدار   شدم...

...؟